Rotterdam


Environment

HomeIoT oplossingenEnvironment

Continu en real-time meten

Het continu en real-time meten van de leefomgeving levert waardevolle informatie op, zeker voor overheden. Eenvoudig te installeren kastjes meten de samenstelling van de lucht, lichtintensiteit, temperatuur, luchtvochtigheid, geluid en eventueel ook elektromagnetische straling. De mogelijke voordelen zijn groot. Overheden kunnen op basis van echte feiten, in plaats van een onderbuikgevoel, beleidsregels maken, vergunningen afgeven en vaststellen of er een probleem is in de leefomgeving.

46

Onze oplossingen

Levis-store-lighting-design-2

Environmental monitoring

Environment

Waarom Environmental monitoring?. Plaats eenvoudig draadloze kastjes in...

Partner worden?

Ons partnerkanaal in IoT is volop in ontwikkeling. We zijn altijd op zoek naar geschikte strategische partners die onze visie delen.

Onze trouwe partners

Zonith
SureSense
Microsoft
AValue
Realwear-logo
Seamcom-logo