Internet of Things

Gegevensbescherming

HomeGegevensbescherming

Kennisgeving gegevensbescherming ALSO

Gegevensbescherming: samenvatting

De volgende informatie over gegevensbescherming is bedoeld om je een overzicht te geven van hoe jouw gegevens worden verzameld en verwerkt wanneer je onze websites bezoekt.

Uitvoerige informatie over gegevensbescherming vind je hieronder.

Welke gegevens worden door ons verzameld?

Technische gegevens: we verzamelen het IP-adres waarmee je onze website bezoekt; de browserversie waarmee je dat doet; datum/tijdstip van toegang; en de website van waaruit je de website bezoekt (doorverwijzende site).

We gebruiken cookies (kleine tekstbestanden) voor onder andere onze webshops en de inlogvensters van de beschermde delen van de website. Deze cookies worden tijdelijk opgeslagen op jouw computer. 

Met behulp van trackingservices en -cookies (zogenaamde cookies van derden) leggen we gebruiksprofielen (onder pseudoniem) vast. Deze gebruiksprofielen bevatten informatie over bezoekers aan onze website. Op basis van deze informatie kunnen we niet herleiden wie je bent. Je kunt op elk moment bezwaar maken tegen het feit dat er over jou een gebruiksprofiel wordt aangemaakt.

Je kunt jouw browserinstellingen dusdanig aanpassen dat er geen cookies worden opgeslagen of dat ze na afloop van de internetsessie worden verwijderd.

Hoe verzamelen we jouw gegevens?

De gegevens die gegenereerd worden door een bezoek aan onze websites worden automatisch verzameld. Extra gegevens worden verzameld uit cookies of informatie die je op onze website invoert.

Waarvoor gebruiken we jouw gegevens?

Voor het ontwerpen, aanpassen en beheren van ALSO-websites.

Voor het creëren van anonieme gebruikersprofielen, aangenomen dat je hiertegen geen bezwaar hebt gemaakt.

Daarnaast gebruiken we jouw gegevens om misbruik te identificeren, fouten te verhelpen en zo nodig informatie door te geven aan de overheid.

ALSO vraagt soms aan andere bedrijven om bestelgegevens te verwerken. ALSO blijft verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens.

Jouw rechten:

 • Informatie
 • Correctie van fouten
 • Bezwaar
 • Verwijdering
 • Beperking
 • Gegevenstransfer
 • Intrekking van instemming

Mocht je nog vragen hebben over de bescherming van jouw gegevens, dan kun je contact opnemen met onze medewerkers of (direct) met onze functionaris voor gegevensbescherming, via privacy@also.com.

Deze informatie is bedoeld om u een overzicht te geven van hoe uw gegevens door ALSO worden beschermd. Uitvoerige informatie over gegevensbescherming vindt u hieronder.

 

Uitvoerige informatie over gegevensbescherming

Algemeen
Als de partij die verantwoordelijkheid draagt voor de verwerking van jouw gegevens heeft ALSO Nederland een groot aantal technische en organisatorische maatregelen getroffen om de via deze websites verzamelende persoonlijke gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Desondanks gaat het via internet verzenden van gegevens gepaard een aantal inherente risico's; volledige bescherming kan derhalve niet worden gegarandeerd. Om deze reden heeft iedereen het recht om persoonlijke gegevens via andere manieren aan ons ter beschikking te stellen (bijvoorbeeld telefonisch).

Welke gegevens worden door ons verzameld en hoe gebruiken we deze gegevens?

We verzamelen het IP-adres waarmee je onze website bezoekt; de gebruikte browserversie; datum/tijdstip van toegang; en de website van waaruit je de website bezoekt (doorverwijzende site).

De door deze methode verzamelde gegevens worden gebruikt om jouw gegevens te beschermen, om jezelf te beschermen tegen hackingaanvallen op onze website-infrastructuur en om statistische analyses te verrichten.

De gegevens worden niet gebruikt voor het aanmaken van individuele gebruikersprofielen en zullen niet worden gedeeld met derden.

Andere gegevens worden opgeslagen wanneer je inlogt op een ALSO-website; het gaat daarbij met name om jouw naam, contactgegevens, betalingsgegevens, adres en bestelgegevens.

Cookies

We gebruiken cookies voor specifieke aanbiedingen. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die op jouw computer worden opgeslagen. Aan de hand van cookies kunnen we bepalen of je onze website al eerder vanaf de betreffende computer hebt bezocht. 

Sessiecookies zijn cookies die alleen op jouw computer worden opgeslagen gedurende de internetsessie. Deze cookies zijn nodig voor het voltooien van transacties. Sessiecookies zijn alleen bedoeld voor de verbinding en navigatie en vergemakkelijken het gebruik van de website (bijvoorbeeld bij het verwerken van een aanschaf in onze webwinkel). Sessiecookies worden weer verwijderd wanneer je de browsersessie afsluit.

Voor bepaalde aanbiedingen gebruiken we permanente cookies, die worden gebruikt voor identificatie van gebruikers die de website al eerder hebben bezocht. Deze cookies worden opgeslagen ten behoeve van toekomstige sessies. Deze cookies blijven geldig gedurende 6 tot 24 maanden (bijvoorbeeld als een permanente cookie nodig is om te voorkomen dat jouw surfgedrag niet door trackingtools wordt opgeslagen).

Je hebt de mogelijkheid jouw browserinstellingen aan te passen, zodat cookies sowieso niet worden opgeslagen of na de internetsessie worden verwijderd. Onthoud echter dat je dan misschien niet alle websitefunctionaliteiten kunt gebruiken.

Er worden geen andere persoonlijke gegevens opgeslagen, tenzij je zulke gegevens vrijwillig ter beschikking hebt gesteld.

Waar worden mijn gegevens verwerkt?

Jouw gegevens worden verwerkt binnen de EU. Gegevensverwerking kan ook buiten Europa plaatsvinden, binnen bepaalde juridische kaders.

Gegevensbescherming

We hebben uitvoerige technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw gegevens te beschermen, zoals vereist door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gegevens doorsturen

Om aan onze statutaire verplichtingen te voldoen zullen we gegevens ter beschikking stellen aan de overheid als die daarom vraagt. In andere gevallen zullen we geen persoonlijke gegevens delen met derden, tenzij je daarvoor toestemming hebt gegeven. 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten). Google gebruikt deze informatie in opdracht van de beheerder van deze website om te analyseren hoe je de website gebruikt en om diensten gerelateerd aan jouw website- en internetgebruik mogelijk te maken voor de websitebeheerder. We willen je erop wijzen dat Google Analytics in deze website is geïntegreerd door middel van de code "anonymizeIp”, om ervoor te zorgen dat IP-adressen in anonieme vorm worden gelogd ('IP-masking'). In lidstaten van de Europese Unie of overige lidstaten van de Europese Economische Ruimte wordt jouw IP-adres van tevoren door Google ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar de servers van Google in de Verenigde Staten gestuurd om daar te worden ingekort. Het IP-adres dat door jouw browser als onderdeel van Google Analytics wordt doorgestuurd, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

De juridische basis van het gebruik van Google Analytics is te vinden in Sectie 15 lid 3 van de Duitse Telemediawet [TMG] en artikel 6 lid 1f van de AVG. Sessies en campagnes worden na het verstrijken van een bepaalde tijdsperiode beëindigd. Normaal gesproken worden sessies beëindigd na 30 minuten van inactiviteit, en campagnes na zes maanden. De tijdslimiet voor campagnes kan tot 2 jaar bedragen. Meer informatie over gebruiksbepalingen en -voorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://www.google.com/analytics/terms/nl.html en https://www.google.nl/intl/nl/policies/. Google Analytics maakt ook gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn tekstbestanden die op jouw computer worden opgeslagen en analyse van jouw websitegebruik mogelijk maakt. De door de cookies gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website wordt over het algemeen door Google naar een server in de Verenigde Staten gezonden, om daar te worden opgeslagen. Je kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door jouw browserinstellingen navenant in te stellen; onthoud echter dat je dan misschien niet alle websitefunctionaliteiten kunt gebruiken. Door de browser-invoegtoepassing https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl te downloaden en te installeren kun je voorkomen dat de door de cookies gegenereerde gegevens over jouw websitegebruik (inclusief IP-adres) naar Google worden verzonden en dat deze gegevens door Google worden gebruikt.

Je kunt bezwaar maken tegen het feit dat jouw gebruiksgegevens in geanonimiseerde vorm worden opgeslagen, zodat jouw gegevens in de toekomst niet langer worden gelogd. Er wordt dan een permanente cookie ingesteld om webanalyse uit te sluiten. Dit bezwaar geldt totdat deze cookie wordt verwijderd.

De AVG geeft je de volgende rechten:

 • Het recht op informatie
 • Het recht om over jou opgeslagen informatie te corrigeren
 • Het recht om de verwerking van informatie te beperken (blokkeren)
 • Het recht op annuleren
 • Het recht op verwijderen
 • Het recht om over jou opgeslagen informatie aan derden over te dragen
 • Het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde beslissingen naar aanleiding van bepaalde omstandigheden
 • Het recht om verstrekte instemming in te trekken

Bovendien heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming.

Wanneer worden jouw persoonlijke gegevens verwijderd?

ALSO verwijdert jouw persoonlijke gegevens zodra het doel om zulke gegevens te bewaren niet langer bestaat. Om te voldoen aan de statutaire vereisten worden jouw persoonlijke gegevens aanvankelijk slechts geblokkeerd voor verdere verwerking.

Functionaris voor gegevensbescherming

Mocht je nog vragen of zorgen hebben aangaande gegevensbescherming, neem dan contact op met onze medewerkers of functionaris voor gegevensbescherming, via privacy@also.com.

Onze trouwe partners

Zonith
SureSense
Microsoft
AValue
Realwear-logo
Seamcom-logo